Basafic

Cải tạo đất chua, bạc màu

thay thế 100% phân chuồng

OK VINAF

Chứa hàm lượng Hữu cơ cao giúp cây trông phát triển rễ nhanh, mạnh